کتاب مقررات واردات و صادرات سال 95

کتاب مقررات واردات و صادرات سال 95

کتاب قوانین مربوط به صادرات و واردات سال 1395

.برای دانلود رو لینک کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات کلیک نمایید

 : سرفصلهای کتاب

مقررات صادرات و واردات

 

قسمت اولحیوانات زنده، محصولات حیوانی
قسمت دوم محصولات نباتی
قسمت سوم چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های ...
قسمت چهارممحصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...
قسمت پنجممحصولات معدنی
قسمت ششممحصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
قسمت هفتم مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء ...
قسمت هشتمپوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
قسمت نهمچوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، ...
قسمت دهمخمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
قسمت یازدهممواد نسجی و مصنوعات از این مواد
قسمت دوازدهمکفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، ...
قسمت سیزدهممصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...
قسمت چهاردهممروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات ...
قسمت پانزدهمفلزات معمولی و مصنوعات آنها
قسمت شانزدهمماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و ...
قسمت هفدهموسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
قسمت هجدهمآلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...
قسمت نوزدهماسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستمکالاها و مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکماشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
ضمائم شماره 1-6   
1- مواد شیمیایی بکار رفته در ساخت سلاح های شیمیایی
2- مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون
3- مطابقت پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل و کدسیستم هماهنگ شده سازمان گمرک بین الملل
4- مواد شیمیایی آیین نامه کار اعلام رضایت قبلی ( کنوانسیوم روتردام)
5- مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استانداردهای ملی برای واردات
6- فهرست مواد و داروهای تحت کنترل تحت مراقبت هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB)
ضمائم شماره 7-8   
1- فهرست کشورهای دارای تعرفه ترجیحی با ایران
2- کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس کدینگ (HS)

برای دانلود رو لینک کتاب قوانین و مقررات صادرات و واردات کلیک نمایید .

منبع : http://www.lazakgroup.com/fa/rules/rules-book-95.html

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code
مقایسه